مسئولیت_پیرا_پزشکان | بیمه آسیا
توضیحات مسئولیت_پیرا_پزشکان :

معرفی بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا،غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پزشکی (به تفکیک هر رشته که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده) دچار صدمات جسمانی گردیده اند .

راهنمای اعلام خسارت

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم
استعلام این بیمه

اخبار بیمه مسئولیت_پیرا_پزشکان
1399/11/19
جشنواره فروش بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای پزشکان تمدید شد
بیشتر بخوانید...