مسئولیت_پیرا_پزشکان | بیمه البرز
توضیحات مسئولیت_پیرا_پزشکان :

معرفی بيمه نامه مسئوليت پزشکان

اين بيمه نامه زیر مجموعه بیمه نامه مسئوليت صاحبان حرفه و ارائه كننده خدمات می باشد.

پیراپزشكان مي توانند جهت جبران خسارت در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور آنها در انجام امور درماني يا پیراپزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني گرديده و يا فوت شوند مسئوليت حرفه اي خود را تحت پوشش بيمه اي قرار دهند . بنابراين مي توانند با اخذ اين بيمه نامه با آرامش و اطمينان خاطر بيشتري به فعاليت بپردازند.

مراحل صدور بيمه نامه هاي مسئوليت

۱. دريافت درخواست بيمه گذار وتكميل فرم پيشنهاد توسط وي
۲. بررسي فرم پيشنهاد و تهيه پيش نويس بيمه نامه
۳. بررسي پيش نويس با توجه به پوشش هاي مورد نظر و قبول ريسك با توجه به تعهدات، خطرات مورد درخواست قبول ريسك
۴. اعلام نرخ و شرايط اوليه به صورت پيش نويس بيمه نامه يا كتبي به بيمه گذار
۵. صدور بيمه نامه با توجه به موافقت بيمه گذار
۶. توافق جهت نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال بيمه نامه به بيمه گذار
۷. دريافت حق بيمه و يا در صورت اقساطي بودن بيمه نامه دريافت قسمت نقدي بيمه نامه و اسناد تقسيط از بيمه گذار
۸. بايگاني پرونده

شرايط پرداخت خسارت بيمه هاي مسئوليت

اصلي ترين شرط پرداخت خسارت در بيمه مسئوليت مدني احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع ذيصلاح در حادثه مورد ادعاست. در اين نوع بيمه، بيمه گر پس از دريافت مدارك ادعاي خسارت، موظف به بررسي شرايط مفاد بيمه نامه به شرح ذيل مي باشد:
 

۱. منشأ و علت حادثه با شرايط تحت پوشش بيمه نامه تطبيق داشته باشد.
۲. وقوع حادثه در دوره زماني و محدوده مكاني تحت پوشش بيمه نامه اتفاق افتاده باشد.
۳. موارد ايمني توصيه شده در بيمه نامه رعايت شده باشد.
۴. در بيمه نامه هاي كارفرما تعداد نفرات شاغل و يا متراژ با آنچه كه در بيمه نامه قيد شده مطابقت داشته باشد.
۵. در بيمه نامه هاي پزشكان و پيراپزشكان، بيمه نامه بر مبناي تخصص خريداري شده و به تناسب آن حق بيمه پرداخت شده باشد.

استعلام این بیمه

اخبار بیمه مسئولیت_پیرا_پزشکان
1399/11/19
جشنواره فروش بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای پزشکان تمدید شد
بیشتر بخوانید...