بدنه | بیمه میهن
توضیحات بدنه :

بیمه بدنه خودرو

(Automobile Insurance)

بیمه بدنه خودرو جبران کننده خطرات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل رخ می دهد و به طور معمول شامل سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی است، البته خطـرات اضـافی دیگری نیز از قبـیل شکست شیشه به هر علت، سرقت درجا (جزئی)، توقف در مدت تعمیر وسیله وجود دارد که بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه مربوطه، آن ها را نیز تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار دهد

 

اهداف و مزایا

الف) خطرات اصلی

حادثه : خسارتی که ناشی از برخورد مورد بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط مورد بیمه باشد.

آتش سوزی : خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

سرقت کلی : در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. ضمناً در صورت سرقت کلی، چنانچه ظرف مهلت 60 روز خودروی مسروقه کشف نشود، بیمه گذار می تواند پس از انتقال سند به بیمه گر خسارت خود را دریافت کند.

بیمه محدود : بیمه گذار می تواند پوشش محدود به یک یا چند خطر به شرح زیر را خریداری کند:

پوشش آتش سوزی (خسارت جزئی و کلی)/ پوشش سرقت (جزئی و کلی)/ حادثه (جزئی و کلی)/ فقط خسارت جزئی برای تمام خطرهای تحت پوشش (حادثه، آتش سوزی، سرقت)

ب) خطرات اضافی

بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک، برای خطرهایی که در بیمه نامه های معمولی پوشش ندارد، بیمه تهیه کند. این پوشش ها عبارتند از: سرقت درجا، سرقت لوازم خودرو از قبیل رادیو ضبط، لاستیک ها، آیینه ها و سایر اقلام مورد نظر قابل جبران است.

شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی

فصل اول :کلیات

ماده 1 . اساس قرارداد

این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و پیشنهاد بیمه گذار ( که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد ) تنظیم شده و مورد توافق طرفین است . آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن به صورت کتبی به بیمه گذار اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

ماده 2 . اصطلاحات

اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است :

1- بیمه گر: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای در یافت حق بیمه ، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده میگیرد.

2- بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد میکند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد .

3- ذینفع : شخصی است که بنا به در خواست بیمه گذار نام وی در این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت میشود.

4- حق بیمه : مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید .

5- موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است . لوازمی که مطابق کاتولوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب میشود.

6-فرانشیز: بخشی از خسارت است که به عهده بیمه گذاراست و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد.

7-مدت اعتبار بیمه نامه : شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می گردد.

فصل دوم : خسارت ها و هزینه های تحت پوشش

ماده 3 . خسارت های تحت پوشش

جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:

1-خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه ویا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نمایدو موجب بروز خسارت شود.

2-خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

3-در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .

4-خسارتی که در جریان نجات ویا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود .

5-خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .

ماده 4. هزینه های قابل تامین

هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت ونیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیکترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

فصل سوم: خسارت های مستثنا شده یا غیرقابل جبران

ماده 5. خسارت های مستثنا شده

خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد :

1-خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آ تشفشان .

2-خسارت هایی که به علت استفاده ازموضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .

3-خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر انکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .

4-خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید وسایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد .

5-خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه .

6-خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .

7- کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .

8-زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه .

ماده 6. خسارت های غیر قابل جبران

درموارد زیر جبران خسارت درتعهد بیمه گر نخواهد بود:

1-خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب ویا تهاجم .

2-خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای .

3-خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد میشود .

4-خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد .

5-در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست .

6-خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود امده باشد .

7-خسارت ناشی از بکسل کردن نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد

8-خسارت های وارده به وسایل و دستگاهای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکردآنها باشد.

9-خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .

فصل چهارم : وظایف و تعهدات بیمه گذار

ماده 7. رعایت اصل حد اعلای حسن نیت

بیمه گذار مکلف است پرسش های کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد . هر گاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع ،موضوع خطر را تغییر دهد ویا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلا اثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بیمه گر میتواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید .

ماده 8. پرداخت حق بیمه

قرارداد بیمه با تقاضای بیمه گذارو قبول بیمه گر منعقد میشود ولی شروع تامین و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که دربیمه نامه پیش بینی شده است چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نکند بیمه گرمیتواند بیمه نامه را فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد ، درصورت وقوع حادثه پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود .

ماده 9. اعلام تشدید خطر

هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود بیمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بیمه گر را آگاه سازد .در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت ، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار ، قرارداد بیمه را فسخ نماید . هرگاه بعد از وقوع خسارت ، تشدید خطر معلوم شود بیمه گر میتواند خسارت را بر اساس نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت کند .

ماده 10.اعلام خسارت

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و باتکمیل فرم اعلام خسارت ، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند . همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته میشود را در اختیار بیمه گر قرار دهد . در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه گر میتواند ادعای خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است .

ماده 11. عدم اظهارات خلاف واقع

هر گاه بیمه گذار به قصد تقلب ، درخصوص خسارت و کیفیت وقوع حادثه به طور کتبی اظهارات نادرستی بنماید و یا مدارک مجعول تسلیم کند بیمه گر میتواند وی را از دریافت خسارت محروم کند .

ماده 12. جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت

بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و توسعه خسارت و یا نجات موضوع بیمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و احتیاط های لازم را که هر کس عرفاً از مال خود میکند به عمل آورد .

چنانچه ثابت شود که بیمه گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری نموده است بیمه گر میتواند به نسبت تاثیر قصور بیمه گذار ، خسارت پرداختی را تقلیل دهد .

ماده13. خودداری از جابجایی و یا تعمیر وسیله نقلیه

در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستور مقامات

تبصره 5- چنانچه تا یک سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده وانتقال مالکیت آن به

بیمه گر ، وسیله نقلیه مذکور پیدا شود بیمه گر موظف است آن را با رعایت آیین نامه بازیافت خسارت

انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید .

ماده 14. انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر

بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گررا علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد ، خودداری نماید . در غیر این صورت بیمه گر میتواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت خسارت حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت .

 

فصل پنجم: فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

ماده 15. فسخ قرارداد بیمه

در موارد زیر بیمه گر یا بیمه گذار میتواند قرارداد بیمه را فسخ نماید :

الف- موارد فسخ از طرف بیمه گر :

1-در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد .

2-در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد .

3-چنانچه بیمه گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد .

ب- موارد فسخ از طرف بیمه گذار :

1- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود .

2- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره – در صورتی که بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت میکند .

ماده 16. انفساخ قرارداد بیمه

در صورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست از بین برود ، بیمه نامه منفسخ میگردد.

ماده 17. نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه

چنانچه بیمه گذار یا بیمه گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را به طور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند . اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع میشود. در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا انفساخ قرار داد بیمه ، حق بیمه مدت اعتبار بیمه ( به جز در مورد تبصره ماده 15) به صورت روز شمار محاسبه و باقیمانده به بیمه گذار مسترد میگردد.

تبصره – در صورتی که ذینفع بیمه نامه شخص دیگری غیر از بیمه گذار باشد فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می باشد . در صورت فسخ از طرف بیمه گر ، مراتب باید علاوه بر بیمه گذار به طور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

 

ماده 18. انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده

در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک ازانحاء قانونی ، بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید . در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گرعمل نماید ، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت .

تبصره – چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشد که به بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت .

فصل ششم : نحوه تعیین و پرداخت خسارت

ماده 19. نحوه تعیین مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به ترتیب زیر تعیین میشود . در صورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده 22 عمل خواهد شد

الف- خسارت کلی

موضوع بیمه موقعی بکلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل 60 روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر وتعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه های نجات از 75 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد .

تبصره 1- در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت ، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود . از خسارت کلی ، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر وهزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه میشود مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.

تبصره 2- ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه گر تعیین میشود . در صورت عدم موافقت بیمه گذار با ارزش تعیین شده ، بیمه گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند ، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود .

تبصره 3- با پرداخت خسارت کلی ، قرار داد بیمه خاتمه می یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد حق بیمه سالهای بعد به بیمه گذار مسترد می شود .

تبصره 4- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه ، سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده باید به بیمه گر منتقل شود .

مصوب شورایعالی بیمه به فروش رساند وسهم بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید .

ب- خسارت جزئی

خسارت هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می شود . ملاک تعیین خسارت جزئی ، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود . میزان استهلاک برای قطعات تعویضی ( به جز شیشه ها و شیشه چراغها ) از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال 5 درصد و حداکثر 25 درصد خواهد بود .

ماده 20. مهلت ونحوه پرداخت خسارت

بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یا دادگاه ( موضوع ماده22) خسارت را پرداخت کند . این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه 60 روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه ، خسارت وارده به موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت میشود.

تبصره 1- بیمه گر می تواند به جای پرداخت نقدی خسارت ، موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض آن به تملک بیمه گذار در آورد . در هر حال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه گذار خواهد بود .

تبصره 2- در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود .

فصل هفتم : سایر مقررات

ماده 21. بیمه مضاعف

اگر وسیله نقلیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش ، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای در یافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید . چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از سایر بیمه نامه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است بر اساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها ، خسارت را جبران نماید.

ماده22. ارجاع به داوری

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نماید . اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند . در صورت انتخاب روش داوری ، طرفین قرارداد می توانند یک نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی میکند . داوران منتخب ، داوران سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری میکنند . در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد میتواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم میشود .

ماده 23. مهلت اقامه دعوی

هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان ، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش ، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود . مرور زمان میتواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین با اظهار نامه رسمی قطع شود.در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقیمانده مرور زمان یک سال اضافه خواهد شد.

ماده 24. قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه

پوشش های این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.

شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه

1- برای لوازم تعویضی و مواضعی که قبل از شروع اعتبار بیمه نامه خسارت داشته و یا آسیب دیده است ولو آنکه موضوع بیمه به قیمت واقعی بیمه شده باشد خسارت منظورنمی شود

2- استهلاک لوازم و قطعاتی که به سرعت فرسوده می شود مانند باطری و لاستیکها با رعایت مدت مصرف حداقل50% می باشد.

3- در صورتی که با پرداخت حق بیمه بطور قسطی موافقت شده باشد بترتیب زیر عمل می شود:

1- 3- هرگاه قبل از وقوع حادثه قسط یا اقساط موعد رسیده پرداخت شده باشد خسارت طبق شرایط عمومی و سایر شرایط پرداخت خواهد شد.

2-3- هرگاه قبل از وقوع حادثه قسط یا اقساط موعد رسیده پرداخت نشده باشدبا رعایت سایرشرایط، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه متعلقه تا تاریخ وقوع حادثه پرداخت خواهد شد.

3-3- در زمان پرداخت خسارت، اقساط پرداخت نشده حق بیمه از خسارت قابل پرداخت کسر می شود.

4- در مورد خسارت کلی چنانچه بیمه گذار بعلت عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نتواند مالکیت موضوع بیمه را به بیمه گر منتقل کند ، خسارت متعلقه پس از کسر ارزش بازیافتی و فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود.

5- در مورد سرقت کلی تصفیه خسارت موکول به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و انتقال اسناد مالکیت وسیله نقلیه به بیمه گر خواهد بود.

6- پوشش خطر سرقت کلی موضوع بیمه منوط به اخذ پلاک دائم وسیله نقلیه از نیروهای انتظامی ذیربط توسط بیمه گذار می باشد درغیر این صورت بیمه گر در مقابل خسارت سرقت کلی تعهدی ندارد. درهر حال پرداخت خسارت سرقت کلی موکول به انتقال مالکیت وسیله نقلیه به بیمه گر خواهد بود.

7- پس از تعمیر و بازدید مجدد کارشناس و تایید سلامت اتومبیل موارد تعمیر

شده نیز جزو تعهدات بیمه گر قرار خواهد گرفت .

8- بیمه گر حق دارد پس از پرداخت هر خسارت بیمه نامه را فسخ نماید.

9- فرانشیز خسارت برای انواع و سایل نقلیه زمینی به شرح ذیل می باشد:

1- 9- فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:

1-1-9- خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال .

خسارت دوم20% مبلغ خسارت حداقل 1.000.000 ریال .

خسارت سوم 30% مبلغ خسارت حداقل 1.500.000 ریال .

2-1-9- فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال میباشد10% بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر.

2-9- فرانشیزآتش سوزی اول، صاعقه و انفجار به تنهایی10% مبلغ خسارت حداقل500.000 ریال .

فرانشیز آتش سوزی دوم 20% مبلغ خسارت حداقل 1.000.000 ریال .

فرانشیز آتش سوزی سوم 30% مبلغ خسارت حداقل 1.500.000ریال .

3-9- فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی20% مبلغ خسارت حداقل200.000 ریال .

4-9- فرانشیز خسارت سیل ، زلزله و آتشفشان 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال

5-9- فرانشیز خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی 20% مبلغ خسارت حداقل 200.000 ریال .

6-9- فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی20% مبلغ خسارت.

7-9- فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث(بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.

8-9- فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود .

10- در تعیین حق بیمه، تخفیف عدم خسارت با توجه به جدول زیر طبق تعرفه مورد عمل بیمه میهن محاسبه می گردد :

بیمه گذارانی که یکسال سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای بیمه نامه سال دوم تا 25% .

بیمه گذارانی که دو سال متوالی سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای بیمه نامه سال سوم تا35% .

بیمه گذارانی که سه سال متوالی سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای بیمه نامه سال چهارم تا 45% .

بیمه گذارانی که چهار سال متوالی سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای بیمه نامه سال چهارم و بعد از آن تا 60% .

 

توجه : شرایط خصوصی حاکم بر شرایط عمومی بیمه نامه بدنه می باشد.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

شرایط فسخ قرارداد

بیمه گذار محترم:
در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه موضوع بیمه به غیر(به هریک از انحاء قانونی) شما می توانید به شرکت بیمه مراجعه نموده، درخواست فسخ بیمه نامه و استرداد باقیمانده حق بیمه را بنمائید در غیر اینصورت با توجه به ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه چنانچه قبل از بروز حادثه، انتقال مالکیت موضوع بیمه صورت گیرد تعهدات این شرکت فقط در مقابل اولین خریدار بلاواسطه وسیله نقلیه از بیمه گذار(مالک) مندرج در سند و به نسبت حق بیمه دریافت شده به حق بیمه متعلقه خواهد بود.

مراحل صدور

فرآیند صدور بیمه نامه بدنه :

 • تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
 • تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور
 • انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور
 • بازدید از وسیله نقلیه ( در صورت نداشتن سابقه بیمه ای نزد شرکت بیمه میهن و یا افزایش سرمایه و یا اضافه نمودن پوششهای بیمه ایدیگر )
 • ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار
 • پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار
 • دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

 

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه بدنه :

 • اصل سوابق بیمه نامه قبلی
 • اصل سند وسیله نقلیه
 • اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه
 • اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
 • حضور وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتی که وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه آسیا می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا اضافه نمودن پوشش بیمه ای دیگر را نداشته باشد نیازی به وسیله نقلیه و بازدید توسط کارشناس نمی باشد )
 • تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

 

تخفیفات و جرایم

میزان تخفیفات در رشته بدنه


در صورت عدم دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه در طی دوره اعتبار و عدم تغییر نام بیمه گذار در زمان تمدید بیمه نامه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد
سال بیمه ای درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای 25 درصد
سال سوم بیمه ای 35 درصد
سال چهارم بیمه ای 45 درصد
سال پنجم بیمه ای و به بالا 60 درصد
در صورتی که خسارت دارای مقصر حادثه باشد و امکان بازیافت خسارت نیز وجود داشته باشد زمان تمدید بیمه نامه به نام بیمه گذار بیمه نامه بدنه مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد
در صورت پرداخت حق بیمه بیمه نامه بدنه ، به صورت نقد علاوه بر تخفیفات متعلقه ، حق بیمه مشمول ده درصد تخفیف نقدی نیز می گردد
در صورتی که وسیله نقلیه صفر کیلومتر باشد مشمول تخفیف صفر کیلومتر نیز می گردد

راهنمای دریافت خسارت

برای دریافت فرآیند خسارت به قسمت فایل های پیوست "معرفی بیمه نامه" مراجعه نمایید.

فرایند دریافت خسارت

 1. مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
 3. مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه
 4. اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار
 5. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
 6. مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت
 7. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
 8.  

مدارک اعلام خسارت

 1.  
 2. اصل و تصویر بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه های صادره احتمالی
 3. اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه
 4. اصل و تصویر گواهینامه راننده
 5. اصل و تصویر کارت ملی بیمه گذار و راننده
 6. اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق
 7. اصل فاکتور هزینه های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن
 8. اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه
استعلام این بیمه

اخبار بیمه بدنه
1401/06/07
خدمات اتوپلاس نوین ارتقا یافت
بیشتر بخوانید...
1401/04/23
خودرو های صفر کیلومتر بیمه بدنه رایگان خواهد شد
بیشتر بخوانید...
1401/04/20
جشنواره «عید تا عید» بیمه ملت
بیشتر بخوانید...
1401/04/18
بیمه نامه دارندگان گواهینامه منقضی شده همچنان معتبر است
بیشتر بخوانید...
1400/11/24
ارتقای خدمات خسارت سیار بیمه کوثر
بیشتر بخوانید...
1400/05/31
انتخابات دبیرکل سندیکای بیمه گران چه زمانی برگزار می شود؟
بیشتر بخوانید...
1400/04/19
شرکت بیمه دی از خدمت نوین «دیدار خودرو» رونمایی کرد
بیشتر بخوانید...
1400/02/20
بیمه "مترومایل" به بیت کوین چراغ سبز نشان داد
بیشتر بخوانید...
1400/02/20
راهنمای کامل الحاقیه بیمه شخص ثالث و بدنه در 1400
بیشتر بخوانید...
1400/02/06
از سوی بیمه مرکزی منتشر شد: گزارش تحلیلی از آمار عملكرد مقدماتی سال 1399
بیشتر بخوانید...
1400/02/04
نخستین جلسه شورای معاونان بیمه‌آسیا در سال 1400
بیشتر بخوانید...
1400/01/21
از سوی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام شد مهمترین اقدامات بیمه مركزی در سالی كه گذشت
بیشتر بخوانید...