ممنوعیت انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مشخص شد
1401/05/12
بیشتر بخوانید...
دولت تصمیم به تغییر رویه گذشته در پرداخت خسارت سیل‌زدگان گرفته است / ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه حوادث طبیعی در نظر گرفته شد
1401/05/12
بیشتر بخوانید...
مرخصی زایمان برای تمامی بیمه‌شدگان زن شاغل ۹ ماه است
1401/05/11
بیشتر بخوانید...
چگونه بدون ویزیت مجدد، داروهایمان را چندباره و با هزینه بیمه بگیریم
1401/05/11
بیشتر بخوانید...
جبران خسارت‌دیدگان سیل در اولویت صنعت بیمه
1401/05/11
بیشتر بخوانید...