انعقاد تفاهم نامه میان شورای عالی استانها و صندوق بیمه کشاورزان

 

در حاشیه سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استانها تفاهم نامه همکاری میان این شورا و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر منعقد شد.

 

 


 

در سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها تفاهم نامه همکاری میان علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها و علی شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر به نمایندگی از شورای عالی استان‌ها و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر منعقد شد.

 

در بخشی از مقدمه این تفاهم نامه آمده است:

 

"در راستای اصل یک صدم تا یکصد و سوم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فرادستی مربوط به تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شورای عالی استان‌ها و تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های دولت در خصوص تعمیم و گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی و افزایش ضریب پوشش بیمه اجتماعی تفاهم نامه همکاری منعقد می‌شود.

 

امید است با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک گام مثبتی در راستای توسعه تعمیم و گسترش عدالت اجتماعی برداشته شود. "


1/9/2021 8:55:34 AM

موارد مشابه