گواهی حضور در برنامه‌های بیست‌و‌هفتمین همایش بیمه و توسعه صادر شد

 

گواهینامه حضور در مراسم گرامیداشت روز ملی بیمه و برنامه‌های علمی بیست‌و‌هفتمین همایش بیمه و توسعه از طریق سایت همایش در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

 

 


 

تمامی شرکت‌کنندگان در برنامه‌های گرامیداشت روز ملی بیمه و برنامه‌های علمی بیست‌و‌هفتمین همایش بیمه و توسعه می‌توانند با مراجعه به نشانی http://seminar27.irc.ac.ir/certificate گواهی حضور خود را دریافت نمایند. لازم به ذکر است تمامی گواهی‌نامه‌های صادره دارای QR Code بوده و شرکت‌کنندگان می‌توانند با اسکن آن از اصالت گواهینامه اطمینان حاصل کنند.


1/6/2021 11:22:12 AM

موارد مشابه