محصول جدید بیمه معلم ویژه ورزشکاران روانه بازار شد

 

 

طرح بیمه‌زندگی و سرمایه‌گذاری بیمه معلم ویژه ورزشکارن و قهرمانان کشور …

 

 


 

سعید گیوه‌چی مدیر بیمه‌های عمر و زندگی بیمه معلم اذعان داشت:

طرح بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری ویژه ورزشکاران و نام‌آوران پس‌از بررسی و شناسایی نیاز جامعه ورزشی از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۰ در دستورکار قرار گرفت.

 

این طرح با هدف تحت پوشش قراردادن هزینه‌های نقص عضو و حوادث ورزشی، هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه و از کارافتادگی ناشی از حوادث ورزشکاران در دوران قهرمانی و همچنین پوشش سرمایه‌گذاری و مستمری و حقوق مادام‌العمر در دوران بازنشستگی کلید خورد.

 

مدیر بیمه‌های عمر و زندگی بیمه معلم تصریح کرد: تمامی شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور بیمه معلم امکان صدور و ارائه خدمات این طرح را برای تمامی رشته‌های ورزشی، فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها در دستور کار دارند، تا ورزشکاران دیگر دغدغه هزینه‌های حوادث ورزشی و حقوق مادام‌العمر در دوران بازنشستگی را نداشته باشند.


9/20/2021 1:01:55 PM

موارد مشابه