رونمایی از سامانه هوشمند درمان بیمه سرمد

 

نهمین سه‌شنبه فناورانه بیمه مرکزی با طعم نسخه‌چی از بیمه سرمد برگزار شد

 

 

 

در نهمین سه‌شنبه فناورانه بیمه مرکزی، از سامانه هوشمند درمان بیمه سرمد(نسخه چی)، با حضور رییس کل بیمه مرکزی و معاونان نهادناظر رونمایی‌شد. در این مراسم که با حضور دکتر‌ بهشتی‌نژاد مدیر عامل بیمه سرمد برگزار شد، از‌ زحمات دکتر رشنوادی، مدیر عامل سابق بیمه سرمد نیز تقدیر شد.

 

بهشتی نژاد وعده داد در آینده نزدیک، شاهد ارائه دستاوردهای نوآورانه دیگری از بیمه سرمد خواهیم بود.


2/15/2023 10:48:42 AM

موارد مشابه