نخستین جلسه شورای معاونان بیمه‌آسیا در سال 1400

 

 

نخستین جلسه شورای معاونان بیمه‌آسیا در سال 1400 با حضور آقای مسعود بادین، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، معاون فنی در بیمه‌های اموال، معاون فنی در بیمه‌های اشخاص و مسئولیت، معاون امور استان‌ها و شبکه فروش، معاون مالی و اقتصادی، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، مدیر حراست و بازرسی، مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل در امور حسابرسی تشکیل شد.

 

 


 

 در این جلسه پیرامون موضوعات مختلف در ارتباط با برنامه‌های فنی شرکت در سال جاری بحث و بررسی به عمل آمد و تصمیماتی اتخاذ شد.

 

 مدیرعامل بیمه‌آسیا در این نشست از طرف خود و هیات مدیره شرکت از کلیه کارکنان و شبکه فروش به دلیل عملکرد بسیار ارزنده و افتخار آفرین بیمه‌آسیا در سال 1399 صمیمانه تشکر و قدردانی نمود.


4/24/2021 2:02:10 PM

موارد مشابه