آغاز پرداخت خسارت به آسیب‌‌دیدگان سی‌سخت

 

 

پرداخت خسارت به زلزله‌‌ زدگان سی‌‌سخت به‌منظور کاهش آلام خانواده‌‌های آسیب‌ دیده با حضور رییس شورای فنی بیمه کوثر آغاز شد.

 

 


 

ابوالفضل آقادادی، رییس شورای فنی، اعظم علیزاده، مدیر بیمه‌های آتش ‌سوزی و کارشناسان و مدیران شرکت با هدف تسریع در پرداخت خسارت از واحدهای آسیب‌ دیده بازدید کردند و پس از تشکیل و تکمیل پرونده و نیز تهیه گزارش ارزیابان، خسارت حادثه ‌دیدگان در اسرع وقت پرداخت می‌شود.


2/21/2021 11:07:27 AM

موارد مشابه